Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy

Початкова школа №1 м. Райча

Діти 7-18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Крім того, учні з України можуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, які організовує школа, та користуватися психолого-педагогічною допомогою у зв’язку з міграційним досвідом. Обсяг цієї підтримки визначає директор школи.

Для того, щоб дитина могла відвідувати заняття, батьки або законні опікуни повинні подати заяву про зарахування до закладу.

Державна початкова школа в районі проживання дитини-іноземця приймає учня за посадою.

Інші державні початкові та середні школи приймають учнів, якщо є вільні місця. У цій ситуації може знадобитися звернутися до комунальної служби, яка вкаже об’єкти з вільними посадами.

Батьки, які бажають зарахувати дитину до школи, повинні мати відповідні документи (наприклад, атестати зрілості, довідки про зроблені іспити тощо). Якщо у нього немає таких документів, достатньо написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання та вказати заклад, який навчалася дитина.

Школа в Райчі підготувала бланки, які необхідно заповнити для вступу дитини до нашої школи.

Всю офіційну інформацію про права іноземців на території Республіки Польща можна знайти за посиланням:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Ponadto uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z doświadczeniem migracyjnym. O zakresie tego wsparcia decyduje dyrektor szkoły.

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia rodzice lub opiekunowie prawni muszą złożyć wniosek o przyjęcie ucznia do placówki.

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje ucznia z urzędu.

Inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują uczniów w miarę posiadania wolnych miejsc. W tej sytuacji konieczny może okazać się kontakt z urzędem gminy, który wskaże placówki z wolnymi miejscami.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły, powinni posiadać stosowne dokumenty (na przykład świadectwa ukończenia klasy, zaświadczenia o przebytych egzaminach itp.). Jeśli takich dokumentów nie posiada wystarczy napisać oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

Szkoła w Rajczy posiada przygotowane druki do wypełnienia niezbędne do przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

Jak zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej w Rajczy?

Як записати дитину до початкової школи в Райчі?

 

 

КРОК ЗА КРОКОМ
Зареєструйте своє перебування на стійці реєстрації.
Управа ґміни Райча
Культурно-спортивний центр Райча
Муніципалітет направить вас до школи за вашим вибором.
У школі ви зустрінетеся з директором закладу, який визначить подальші дії.
Ви заповнюєте форму для прийому вашої дитини до школи та інші документи (наприклад, GDPR).
Після прийняття рішення директор школи повідомить вас про зарахування вашої дитини до класу або підготовчого блоку.
Ваша дитина буде відвідувати заняття якомога швидше після завершення формальностей.

Krok po kroku

  1. Zarejestruj swój pobyt w punkcie recepcyjnym.
    1. Urząd Gminy Rajcza – link
    2. Centrum Kultury i Sportu Rajcza – link
  2. Gmina skieruje cię do wybranej szkoły.
  3. W szkole spotkasz się z dyrektorem placówki, który ustali dalsze działania.
  4. Wypełnisz formularz przyjęcia dziecka do szkoły oraz inne dokumenty (np. RODO).
  5. Po podjęciu decyzji Dyrektor szkoły powiadomi Cię o przydziale dziecka do oddziału klasowego lub oddziału przygotowawczego.
  6. Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach po dokonaniu formalności tak szybko, jak to możliwe.

ADRES SZKOŁY: Rajcza, ul. Rynek 2.

TEL.: 48 33 864-30-24

E-MAIL: poczta @ szkola.rajcza.pl

WWW: szkola.rajcza.pl

Wykaz podstawowych dokumentów do wypełnienia

Informacja o OCHRONIE danych osobowych / ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA / ЗГОДА НА ОБРОБКУ ЗОБРАЖЕННЯ ДИТИНИ

MAPA RAJCZA

SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJCZY

Urząd Gminy Rajcza

Centrum Kultury w Rajczy

Szkoła dla Was – школа для вас

Materiały do nauczania, uczenia się języka polskiego jako obcego

Матеріали для викладання та вивчення польської мови як іноземної

Nauczyciele i metodycy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego opracowują bezpłatne materiały dydaktyczne przeznaczone dla każdego etapu edukacyjnego. Materiały dostępne są na 2 platformach: www.wlaczpolske.pl oraz www.zpe.gov.pl (w zakładce „Edukacja polonijna”).

 

Zachęcamy Państwa także do korzystania z poniższych zasobów edukacyjnych w formie podręczników, opracowanych w ramach środków Senatu w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą przez nauczycieli i metodyków Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Korzystanie z nich jest nieodpłatne.

Gra interaktywna

Edukacja zdalna dla uczniów z UKRAINY

mon.gov.ua

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji zorganizowało dla swoich uczniów zdalne nauczanie oraz bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РОЗКЛАД

Електронні версії підручників

Skip to content