Czym są standardy ochrony małoletnich?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to cztery zasady, których przyjęcie i wdrożenie sprawiają, że dana jednostka organizacyjna jest bezpieczna dla dzieci. Wdrożenie standardów oznacza, że każda zatrudniona osoba potrafi zidentyfikować sytuacje, w których bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone. Każdy pracownik wie także, jakie działania podjąć, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Standard 1.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot ustanowił i wdrożył politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, polityka jest dostępna.

Standard 2.

Personel posiada wiedzę na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot monitoruje, uczy i angażuje pracowników i współpracowników (w tym wolontariuszy) w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3.

Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego: pomiot wypracował procedury i wyznaczył osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Standard 4.

Monitoring i okresowa weryfikacja: podmiot określił zasady i dokonuje okresowej weryfikacji zgodności przyjętych działań z przyjętymi standardami.

Przemoc w szkole – regulacje prawne.

Pobierz dokument >

Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki pracowników oświaty wynikające z przepisów prawa.

Pobierz dokument >

Standardy Ochrony Małoletnich – procedury Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy.

Data dodania: 10/01/2024. Aktualizacja: 10/01/2024.

Procedura bezpiecznego korzystania z Internetu, urządzeń elektronicznych i reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy.

Procedura ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich.

Procedura reagowania i działania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi.

Procedura monitorowania i weryfikowania standardów ochrony małoletnich.

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego przez pracownika, innego dorosłego, rodzica, innego małoletniego.

Procedura zapewnienia bezpiecznych relacji między małoletnim a pracownikami.

Materiały informacyjne

Uważna placówka, uważna organizacja. Praktyczny przewodnik dla pracowników podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia standardów ochrony dzieci

Pobierz dokument >

Podręcznik Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych

Pobierz dokument >

Skip to content