Dokumenty Szkoły

Rok szkolny 2023/2024

Statut szkoły – link

Wewnątrzszkolny System Oceniania – link

Program Profilaktyczno-Wychowawczy – link

Pin It on Pinterest