Rajcza, 11/05/2022r.

Informacja do rodziców/opiekunów uczniów z Ukrainy.

Informuję, że w dniu 13/05/2022 o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów z Ukrainy.

Obecność obowiązkowa.

 

Інформація для батьків/опікунів учнів з України.

Повідомляємо, що 13.05.2022 о 10:00 відбудеться зустріч з батьками/опікунами учнів з України.

Обовязкова присутність.

 

Dyrektor Szkoły
(-) Brunon Bielecki