Szkolny Zespół Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej

Wykaz specjalistów SP1 w Rajczy i ich kwalifikacji:

 • Magdalena Kasztelnik – pedagog szkolny, oligofrenopedagog
 • Martyna Puszyńska – psycholog
 • Karol Błasiak – specjalista ds. wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu
 • Henryka Borowiec
 • Irena Cieśla – oligofrenopedagog
 • Irena Ciurla – oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Karolina Gawron – instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • Małgorzata Grygny – oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Karolina Iwanek – oligofrenopedagog, specjalista ds. wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu
 • Dorota Kopeć – tyflopedagog
 • Dorota Kubiak – oligofrenopedagog
 • Jolanta Kuchejda – instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • Dorota Sałamun – tyflopedagog
 • Jolanta Wolańska – logopeda

Ważne adresy:

Poradnia Pedagogiczno-Psychologicza w Milówce
http://www.poradniamilowka.pl
Ul. Dworcowa 17,
34-360 Milówka
tel./fax:  33 864 21 25
sekretariat@poradniamilowka.pl


Wykaz aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

zasady-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej


Linki do dokumentów szkolnych:


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Publikacja ORE