Skład Rady Rodziców 2019/2020

Przewodniczący –

Zastępca –

Skarbnik –

Sekretarz –

 

Klasowe Rady Rodziców:

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 2A

Klasa2B

….