Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”.

Projekt finansowany jest z rezerwy funduszu pracy w ramach konkursu ofert pn. „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach resortowego programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022–2025.

Rodzice uczniów z Ukrainy proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły w celu zapisów do programu od 7 września 2022, w godz.: 7:30-12:00.

Zapraszamy!