Początki szkoły

Strona w opracowaniu: Aktualizacja 2023-04-17

1844

Według dostępnych źródeł internetowych, skanów ówczesnych publikacji o szkole w Rajczy z dużym prawdopodobieństwem należy uważać, że rokiem jej założenia jest 1844.

W publikacji z roku 1862 patronem szkoły ówcześnie jest Albrecht Fryderyk Habsburg – austriacki arcyksiążę, książę cieszyński, marszałek polny cesarskiej i królewskiej Armii oraz armii rosyjskiej i pruskiej, katechetą – Jejmość ks. Franciszek Gołuszka, nauczycielem – p. Wojciech Dubiel urodzony 1839, lat służby 3 z uposażeniem 210 złr, a ilość uczącej się młodzieży to 160 / uczniów szkoły niedzielnej 57.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
na rok … 1871
Nauczycielem wspomnianym jest Jan Paszkowski

w roku 2024 będziemy obchodzić 180. rocznicę istnienia szkoły w Rajczy!

Skip to content