Doradztwo zawodowe

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Mirosław Górczyński
Dorota Obidniak
Agnieszka Pfeiffer
Maria Suliga

Publikacja adresowana jest do doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Ta publikacja ma służyć nie tylko wskazaniu nowych sposobów pracy, ale także zainspirować do adaptowania sprawdzonych już rozwiązań metodycznych do pracy z uczniem w procesie projektowania jego przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Główną intencją jest wskazanie szerokich możliwości wykorzystywania różnorodnych metod i technik w pracy w obszarze doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

Wydanie II zaktualizowane


Karty kwalifikacji

W pakiecie znajdują się opisy do następujących kwalifikacji: A71, A72, A73, A74,E32, E.33, E.34, E.35, M.46, M.47, M.48, R.27, T.18

Karty stanowią uzupełnienie Informatora o zawodach szkolnictw zawodowego o zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca zatrudnienia, cechy dobrego pracownika i dodatkowe przydatne umiejętności, wymagania i przeciwwskazania zdrowotne, ścieżki uzyskania i potwierdzania kwalifikacji oraz możliwości dalszego kształcenia.

Skip to content