od 24 października – cała Polska w czerwonej strefie – kolejne zasady bezpieczeństwa

od 24 października – cała Polska w czerwonej strefie – kolejne zasady bezpieczeństwa

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow


Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Komunikat 1/23/10/2020

Komunikat 1/23/10/2020

W związku z otrzymaną informacją od rodzica ucznia klasy 1SP, które miało kontakt z osobą z wynikiem dodatnim Covid19 uczniowie klasy oraz wychowawca pozostają pod nadzorem epidemiologicznym PSSE w Żywcu.

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obserwację dzieci pod względem stanu zdrowia. Wszelkie symptomy wskazujące na chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do lekarza rodzinnego.

Z poważaniem

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy

Komunikat 1/23/10/2020

Komunikat 1 z dnia 22/10/2020

Czwartek, 22/10/2020, godz. 08:40:27

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją i zagrożeniem pandemią COVID 23 października 2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w zamian za 2 listopada 2020. Rodziców i uczniów proszę o sprawdzenie w warunkach domowych dostępności i sprawności urządzeń (komputerów, smartfonów, połączenia internetowego) do przejścia w tryb nauki hybrydowej lub zdalnej. Również jutro sale szkolne i części wspólne zostaną poddane ozonowaniu.

Z wyrazami szacunku

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły

Komunikat 1/23/10/2020

Komunikat 1/19/20/2020

Szanowni Rodzice.

W przypadku pozostania na kwarantannie ucznia/uczniów naszej szkoły prosimy o pilne przekazanie takiej informacji do sekretariatu szkoły telefonicznie lub na adres skrzynki eDziennika pedagoga szkolnego z podaniem daty od – do.

Z poważaniem

Wicedyrektor Szkoły
Magdalena Kasztelnik

Komunikat 1/15/10/2020

Komunikat 1/15/10/2020

W związku z otrzymaną informacją od lekarza rodzinnego w Rajczy i PSSE w Żywcu informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy potwierdzono dodatni wynik u jednego dziecka w klasie 7C.

W związku z ustaleniami z PSSE w Żywcu uczniowie klasy 7C zostają objęci kwarantanną od 16 do 22 października i będą realizować tryb nauki w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji. Pozostali uczniowie pozostają pod dozorem epidemiologicznym. Piątek 16 października proszę poświęcić na przygotowanie się do realizowania nauki zdalnej. Nauka w pozostałych klasach zgodnie z obowiązującymi przepisami przebiega bez zmian w szkole. W przypadku zmiany decyzji Rodzice zostaną poinformowani tak szybko, jak to możliwe.

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obserwację dzieci pod względem stanu zdrowia. Wszelkie symptomy wskazujące na chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do lekarza rodzinnego.

Z wyrazami szacunku
Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy


Dodano: 14:11

Od dnia 16 do 22 października na kwarantannie przebywa 22 uczniów klasy 7C oraz 2 nauczycieli.

Klasa 7C uczestniczy w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem i przydziałem zastępstw w trybie zdalnym.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem i wg przydzielonych zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie.

Komunikat 1/15/10/2020

Modyfikacja obszarów współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-HD. 021.3.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. do Śląskiego wskazał następujące obszary działania prowadzone we współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego, w których należałoby dokonać zmian:

 1. propagować wśród osób kierujących pracą placówek oświatowych i wychowawczych rezygnację z imprez szkolnych z udziałem zaproszonych gości z zewnątrz,
 2. rozważyć rezygnację z organizacji tradycyjnych zebrań z rodzicami na rzecz spotkań on-line bądź spotkań indywidualnych;
 3. wyczulić osoby zatrudnione w placówkach, aby nie pojawiały się w pracy z jakimikolwiek objawami sugerującymi infekcję;
 4. stosować środki do dezynfekcji zgodnie z ich przeznaczeniem;
 5. usprawnić przekazywanie Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym danych uczniów/ osób kierowanych do kwarantanny oraz zadbać o rzetelny przekaz zawartych w nich informacji;

Dane, przekazywane przez Dyrektorów przedszkoli i szkół Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, także w dni wolne od nauki, powinny być przekazywane niezwłocznie (…).

Bezpłatny kurs kodowania z GOOGLE

Bezpłatny kurs kodowania z GOOGLE

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/course/basics-code

Zapoznaj się z podstawami kodowania

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o kodzie, jego działaniu i możliwościach oraz korzyściach, jakie może Ci zapewnić.

Informacje o kursie

Kod jest we wszystkim co nas otacza – od laptopów, przez automaty z batonikami, po samochody.
Ale jak on działa?
Z tych nagrań dowiesz się, czym jest kod, dlaczego istnieje tak wiele języków programowania i jak wybrać język odpowiedni do określonego zadania.
Co najważniejsze dowiesz się, dlaczego posiadanie podstawowych umiejętności programowania może być dla Ciebie korzystne.

Jemy zdrowo w Jedynce!

Jemy zdrowo w Jedynce!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa w Rajczy przystąpiła do „Programu dla szkół”, dzięki któremu uczniowie klas 1-5 otrzymają w tygodniu komponent owocowo-warzywny oraz komponent mleczny. Dostawy produktów będą realizowane przez 12 tygodni – od 28 września do 15 stycznia.

Bajkoterapia – Śmigacz_145

Bajkoterapia – Śmigacz_145

BAJKOTERAPIA – o co chodzi?

Od niepamiętnych czasów człowiek tłumaczy sobie świat za pomocą opowieści. Nasz język nie tylko opisuje nasz świat, ale też kreuje rzeczywistość. Historie przekazywane ustnie, wielkie eposy, mity, święte księgi, powieści, bajki, filmy wyrażają ludzkie emocje: lęk, strach czy też radość i pomagają nam je zrozumieć, przedstawiają wzory ludzkich postaw i zachowań. Czytanie buduje więź i wspólnie zrozumienie, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, a co najważniejsze – pomaga w rozwiązywaniu problemów. Zadbajmy o codzienną chwilę bliskości ze swoimi pociechami, znajdźmy czas na wspólną lekturę. Wpłynie ona na wszystkie obszary ich rozwoju.

Bajkoterapia pełni różne funkcje. Poprzez czytanie i omawianie specjalnie skonstruowanych utworów budujemy relacje z dzieckiem, spełniamy jego potrzeby, minimalizujemy lęk, kształtujemy normy moralne oraz dobre wzorce zachowania. Wspólne ćwiczenia kształtują osobowość, pozytywne spojrzenie na świat i wyobraźnię, a mały człowiek uczy się, w jaki sposób komunikować własne emocje i rozwiązywać problemy.

Więcej na:

Czytaj teraz!

https://bajki.zaczytani.org/

Formularz kontaktowy

4 + 10 =

Pin It on Pinterest