W związku z otrzymaną informacją od rodzica ucznia klasy 1SP, które miało kontakt z osobą z wynikiem dodatnim Covid19 uczniowie klasy oraz wychowawca pozostają pod nadzorem epidemiologicznym PSSE w Żywcu.

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obserwację dzieci pod względem stanu zdrowia. Wszelkie symptomy wskazujące na chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do lekarza rodzinnego.

Z poważaniem

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy

Skip to content