W związku z otrzymaną informacją od lekarza rodzinnego w Rajczy i PSSE w Żywcu informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy potwierdzono dodatni wynik u jednego dziecka w klasie 7C.

W związku z ustaleniami z PSSE w Żywcu uczniowie klasy 7C zostają objęci kwarantanną od 16 do 22 października i będą realizować tryb nauki w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji. Pozostali uczniowie pozostają pod dozorem epidemiologicznym. Piątek 16 października proszę poświęcić na przygotowanie się do realizowania nauki zdalnej. Nauka w pozostałych klasach zgodnie z obowiązującymi przepisami przebiega bez zmian w szkole. W przypadku zmiany decyzji Rodzice zostaną poinformowani tak szybko, jak to możliwe.

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obserwację dzieci pod względem stanu zdrowia. Wszelkie symptomy wskazujące na chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do lekarza rodzinnego.

Z wyrazami szacunku
Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy


Dodano: 14:11

Od dnia 16 do 22 października na kwarantannie przebywa 22 uczniów klasy 7C oraz 2 nauczycieli.

Klasa 7C uczestniczy w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem i przydziałem zastępstw w trybie zdalnym.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem i wg przydzielonych zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie.

Pin It on Pinterest