Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-HD. 021.3.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. do Śląskiego wskazał następujące obszary działania prowadzone we współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego, w których należałoby dokonać zmian:

  1. propagować wśród osób kierujących pracą placówek oświatowych i wychowawczych rezygnację z imprez szkolnych z udziałem zaproszonych gości z zewnątrz,
  2. rozważyć rezygnację z organizacji tradycyjnych zebrań z rodzicami na rzecz spotkań on-line bądź spotkań indywidualnych;
  3. wyczulić osoby zatrudnione w placówkach, aby nie pojawiały się w pracy z jakimikolwiek objawami sugerującymi infekcję;
  4. stosować środki do dezynfekcji zgodnie z ich przeznaczeniem;
  5. usprawnić przekazywanie Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym danych uczniów/ osób kierowanych do kwarantanny oraz zadbać o rzetelny przekaz zawartych w nich informacji;

Dane, przekazywane przez Dyrektorów przedszkoli i szkół Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, także w dni wolne od nauki, powinny być przekazywane niezwłocznie (…).

Skip to content