Obowiązuje od 1 września 2020/2021

Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (COV-19/SARS-2).

 • Uczniowie zapisani na świetlicę zachowują przy wejściu dystans społeczny 1,5.
 • Uczniowie przed wejściem do sali zakrywają usta i nos dostępną osłoną (maseczka, przyłbica, chusta, szalik).
 • Przed wejściem do sali odkażają ręce w obecności opiekuna.
 • Po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca.
 • W trakcie poruszania się po części wspólnej budynku szkoły (korytarze i toalety) uczniowie zakrywają usta i nos dostępną osłoną.
 • Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Świetlicę i salę w której prowadzi się zajęcia należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia ma do dyspozycji termometr bezprzewodowy do badania temperatury dziecka w przypadku podejrzenia złego stanu zdrowia.
 • W przypadku pomiaru temperatury i wyniku 37,5 stopnia niezwłocznie informuje o tym sekretariat szkoły.
 • Uczniowie opuszczają salę pod nadzorem opiekuna/nauczyciela (dowóz dzieci, zajęcia rewalidacyjne i inne).
 • Uczniowie kończący zajęcia opuszczają salę i budynek szkoły z zachowaniem dystansu społecznego niezbędnego do bezpiecznego poruszania się i korzystania z części wspólnej szkoły (korytarz, szatnia, toaleta).

UWAGA! Zastrzega się modyfikację zapisów w trakcie funkcjonowania placówki i świetlicy szkolnej.