Relacja z wydarzenia

6 grudnia uczestniczyliśmy w kolejnym projekcie MEiN. był to program artystyczny pn. „Otwórz oczy” promujący dialog międzypokoleniowy z udziałem artysty Joszko Brody.

Nasi uczniowie będą brać udział w konkursie, którego celem jest m.in.:

1. Ożywienie rodzinnych i środowiskowych więzi międzypokoleniowych między Uczestnikami a starszymi pokoleniami;
2. Kreowanie postaw prowadzących do podtrzymywania międzypokoleniowych więzi;
3. Ochrona i ocalenie dziedzictwa kulturowego istniejącego w pamięci starszego pokolenia;
4. Wzrost świadomości Uczestników konkursu na temat dziedzictwa kulturowego.

Nagrodą dla Laureata Konkursu będzie koncert zespołu Joszka Brody.

A więc do dzieła ?

Dokumentacja projektu