Rok szkolny 2019/2020

Regulamin pracy zdalnej 

dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy

Regulamin Pracy Zdalnej


Kształcenie na odległość

20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne – Komunikat MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 


Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji dla uczniów szkoły.

https://drive.google.com/file/d/1ART_w8Ocg7c1NJDS7OvMXaF5QoYvsRN6/view?usp=sharing


 

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

https://drive.google.com/file/d/1_88ZIhNnHHUsexFJkP6rRprS3UgkR2jy/view?usp=sharing


 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

https://drive.google.com/file/d/1hoUJkro9gedmgBLV2GEwm_RcX9eiRHcY/view?usp=sharing

ANEKS Nr 1 – do WSIPIOE8

https://drive.google.com/file/d/1ucnv_uBAvff3zKVpBqlQl71KrrHYSaDC/view?usp=sharing


Oświadczenie Rodzica o zdrowiu dziecka

https://drive.google.com/file/d/1KPS9hNBmQyI32wjOlHWUoFqds7-B-30w/view?usp=sharing


 

Oświadczenie Nauczyciela/Pracownika szkoły o zdrowiu

https://drive.google.com/file/d/1CpochjlHviHeKQpM8auXZ3lcC4QL3P6R/view?usp=sharing

Skip to content