Regulamin Pracy Zdalnej

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy   § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy (dalej jako „Pracodawca”) i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa … Czytaj dalej Regulamin Pracy Zdalnej