Harmonogram zwrotu podręczników:

  • 18 czerwca – klasy 8
  • 21 czerwca klasy 7 i 5
  • 22 czerwca – klasy 6 i 4

Nadzór nad zwrotem prowadzi wychowawca klasy lub inny wyznaczony nauczyciel w bibliotece szkolnej.

Każdy uczeń oddaje komplet podręczników do biblioteki szkolnej. Podręczniki należy podpisać na ostatniej stronie (okładka) wg wzoru:

  • Imię i Nazwisko, klasa, 2020/2021

 

 

 

Pin It on Pinterest