W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami, które odbyły się w 2018 r. w naszej placówce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej Filia w Milówce jeszcze raz organizuje takie szkolenie.

Zapraszamy nauczycieli, w szczególności nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców świetlic szkolnych, na bezpłatne warsztaty „Teatrzyk Kamishibai – inny sposób na czytanie”

Warsztaty odbędą się w dn. 30.10.2019 r. o godz. 15.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Milówce ul. Dworcowa 3. Ze względów organizacyjnych (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie lub pocztą e-mail

Prosimy o złożenie w siedzibie Biblioteki wypełnionych formularzy, które są niezbędne do udziału w warsztatach. Formularze dostępne są na stronie PBW Filii w Milówce lub w siedzibie Biblioteki przy ul. Dworcowej 3 (budynek szkoły podstawowej).

Tel. 33 8 637 838
e-mail: filia_milowka@pbw.bielsko.pl

Serdecznie zapraszamy