W dniach 29.11 i 01.12 nasi uczniowie biorą udział w warsztatach profilaktyczno-wychowawczych.

Tematyka zajęć:

Klasy I-III „Przygoda w sieci”

Najmłodsi uczniowie – poszukiwacze przygód, wielokrotnie natrafiają na nie tam, gdzie nie powinni, a więc w wirtualnym, nierzeczywistym świecie. Współczesna fascynująca rzeczywistość daje im dużo możliwości, ale niesie także z sobą wiele zagrożeń. Jest rzeczywistością atrakcyjną, ale także fikcyjną, wykreowaną, często zakłamaną. Dlatego tak istotne jest, by od najmłodszych lat ukazywać dzieciom sposoby na rozpoznawanie rzeczywistości prawdziwej i nauczyć ich odróżniać ją od świata stworzonego przez media, Internet, gry komputerowe, portale społecznościowe itp.
Warsztaty dla uczniów kl. 1-3 ukazują zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z komputera. Mają na celu naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, by stały się one pomocnym źródłem w nauce, rozwoju i rozrywce. Zajęcia kształtują w nich postawę rozważnego posługiwania się telefonem komórkowym, komputerem i telewizją.

Klasy IV-VIII „ZUI – nie daj się wciągnąć !”

ZUI tj. Zespół Uzależnienia od Internetu stał się obecnie bardzo powszechnym uzależnieniem zwłaszcza wśród osób młodych. Nierozłącznym atrybutem nastolatków staje dziś telefon komórkowy, ale koniecznie z dostępem do Internetu, facebooka i wielu aplikacji „ułatwiających życie”. Warsztaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej mają na celu rzetelną diagnozę stopnia uzależnienia od mediów, a jeśli takowe zostanie stwierdzone, wówczas wskazują alternatywne formy spędzania wolnego czasu, jako działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji problemu. Warsztaty uczą świadomego i odpowiedzialnego odbioru informacji przekazywanych przez media, uświadamiają zagrożenia płynące z Internetu, a także pokazują jak pozostać sobą w wirtualnym świecie.

Klasy VII-VIII – „Używki”

Wiek pomiędzy 11-13 lat to czas, kiedy coraz mniejsze znaczenie przypisuje się rodzinie, a coraz większe uznanie zyskuje grupa rówieśnicza. Na pytanie „dlaczego to zrobiłeś?”, najczęściej pada odpowiedź: „bo inni mnie namówili”, „nie chciałem czuć się gorszy, odrzucony”, „bo skoro wszyscy, to ja również. Nie mogę być przecież INNY”.

Jak temu zapobiegać?
W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także zachowań asertywnych.

Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia – począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych substancji. Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów. Kluczowym pojęciem stanie się „Odpowiedzialność” – za siebie i innych.

Zajęcia prowadzone są poprzez dramę, pracę indywidualną i grupową, pokazy multimedialne itp.

Skip to content