Poznaj zawody i wybierz własną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej.

Opracowanie: Ośrodek Rozwoju Edukacji:

https://www.youtube.com/channel/UCoQqZ1HDdc_Qx3WEPEOv29g