Nasza szkoła otrzymała dziś Szkolny Pakiet Multimedialny składający się z 25 tabletów z bezprzewodowym dostępem do Internetu. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 3 tys. tabletów z dostępem do Internetu 120 wybranym szkołom. To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekażemy 1600 szkołom działającym w programie OSE. Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Jesteśmy dumni, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy jest jednym z beneficjentów rządowego projektu.

Szkolne Pakiety Multimedialne

Taki szkolny pakiet NASK składa się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci Internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Głównym kryterium branym pod uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

Wartość pakietu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy wynosi: 24.261,75 zł brutto.

#NASK #MEN #OSE #KOKatowice

https://www.gov.pl/web/edukacja/sprzet-komputerowy-dla-szkol