Wkrótce będziemy realizować projekt edukacyjny w ramach konkursu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” finansowanego ze środków UE.

Okres realizacji projektu:

od 01.08.2021 do 30.07.2022r.

Cel projektu:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego konkurs, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Wartość projektu dla Szkoły Podstawowej w Rajczy to 378 452,89 zł.

Inicjatorem projektu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy jest dyrektor szkoły p. Brunon Bielecki.

Więcej informacji wkrótce.

DZIAŁAMY! 🙂


Informacje o projekcie:

http://www.rajcza.pl/post/projekty-edukacyjne-zostaly-zakwalifikowane-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-wzmocnienie-potencjalu-edukacyjnego-finansowanego-ze-srodkow-ue,1858.html

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_poprawa_efektywnosci_ksztalcenia_112520

Tabela:

Lp. numer w LSI Tytuł projektu Wnioskodawca Adres wnioskodawcy Wartość projektu  Dofinansowanie Wynik oceny Przyznane punkty
38 WND-RPSL.11.01.04-24-0237/20 Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy. GMINA RAJCZA ul.Górska 1; 34-370 Rajcza 378 452,89 340 607,60 pozytywny, wybrany do dofinansowania* 58,5

 

Pin It on Pinterest