Stołówka będzie czynna od 5 września 2022 r.. Zapisy na stołówkę prowadzi intendent szkolny p. Elżbieta Oleś. w godz. 7:00-8:00 i 13:00 do 14:00 od 1 września 2022.

Cena obiadu wynosi 3,50 zł (obiad dwudaniowy). Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie stołówki – LINK