Jubileuszowa 30 edycja akcji Sprzątanie Świata, która odbywała się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”, miała za zadanie nie tylko zebrać śmieci z miejsc, w których nie powinny się
one znajdować, ale przede wszystkim budować świadomość ekologiczną społeczeństwa.

W naszej szkole Świat sprzątamy trochę później, bo finał tegorocznej akcji odbył się w dniach 15-17 września. Później nie znaczy mniej skutecznie i niepotrzebnie. Każda akcja, efektem której będzie pozbycie się niepotrzebnych, szkodliwych i nieestetycznych odpadów jest potrzebna naturze, której jesteśmy częścią.

Pamiętajcie ŚMIECI MNIEJ – ZIEMI LŻEJ!!!

Plan dnia 29.09.2023
1 – 2 lekcja – zajęcia z wychowawcą /cel akcji, BHP, tworzenie klasowego plakatu pt. – Śmieci
mniej – Ziemi lżej!!!/
3 – 5 lekcja – sprzątanie wg harmonogramu

Harmonogram:
Klasy I – III sprzątają najbliższą okolicę szkoły /w ustalonych przez wychowawców godzinach/
Kl. IV – Compel
Kl. V a – ścieżka rowerowa /od Rajczy Dolnej do szkoły prawa strona/
Kl. V b – ścieżka rowerowa /od Rajczy Dolnej do szkoły – lewa strona/
Kl. VI a – Park /od wyjścia z boiska szkolnego w lewo, do mostu/
Kl. VI b – Park /od wyjścia z boiska szkolnego w prawo, do kładki PKP, za cmentarzem/
Kl. VII a – okolice boiska LKS
Kl. VII b – ścieżka rowerowa /od Rycerki Dolnej do parku/
Kl. VIII – Nickulina – Rajcza /przez Compel/

Skip to content