22 lutego 2020 (SOBOTA)

Plan pracy szkoły w dniu 22 lutego SOBOTA – Rajd Chłopski

  • 8:00 – 8:45 – godzina z wychowawcą.
  • Przerwa
  • 8:55 – zbiórka i odprawa na Sali gimnastycznej wszystkich szkół gminy Rajcza – sprawdzenie strojów, omówienie zachowania i zasad bezpieczeństwa podczas przemarszu; przydział rekwizytów).
  • 9:30 – wymarsz ze szkoły na miejsce zbiórki korowodu – CKiS Rajcza.
  • 10:00 – przemarsz korowodu ulicami Rajczy.
  • 11:00 Podsumowanie i zakończenie.
  • 11:15 – Powrót do szkoły pod opieką nauczycieli i posiłek na stołówce szkolnej.
  • Po posiłku od ok. 11:30 – odwóz dzieci.

Plan organizacyjny Rajdu Chłopskiego CKiS w Rajczy – 22 lutego SOBOTA 

9:30 Zbiórka uczestników Rajdu do Korowodu /plac pod CKiS w Rajczy/
10:00 Przemarsz barwnego korowodu ulicami Rajczy
10:30 Uroczyste otwarcie Rajdu /Amfiteatr w Rajczy/
11:00 – 14:00 Targi Ofert Turystycznych oraz Targi Smaków i prezentacje gmin biorących udział w rajdzie /nowa sala gimnastyczna w Rajczy/
13:00 Spotkanie delegacji i gmin partnerskich /Sala Narad – Urząd Gmin Rajcza/
13:00 Zimowy Bieg Górski „Wilcze Gronie” /START I META : Wyciąg Narciarski „Ski Park” – Compel w Rajczy/
14:30 Zabawy na śniegu /Wyciąg Narciarski „Ski Park” – Compel w Rajczy/:
– Zjazd „Na byle cym” / alternatywa bez śniegu: przeciąganie liny
– Zjazd na worku z sianem / alternatywa bez śniegu: rzut piłką lekarską
16:15 – 17:00 Zakończenie Zimowego Biegu Górskiego „Wilcze Gronie”, podsumowanie, wręczenie nagród /Wyciąg Narciarski „Ski Park” – Compel w Rajczy/
Skip to content