Szanowni Państwo.

W związku z możliwością odbioru produktów spożywczych w ramach programu  „Owoce w szkole” w trakcie nauki zdalnej dla uczniów klas 4 i 5 prosimy Rodziców tych uczniów o przesłanie deklaracji w odpowiedzi do niniejszej informacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na odbiór wyrobów spożywczych – owoce w szkole w trakcie nauki zdalnej mojego dziecka (imię i nazwisko) ucznia klasy (klasa).

Podpis Rodzica.

Deklarację należy złożyć do dnia 3 marca 2021 roku przez Edziennik z konta rodzica w odpowiedzi do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły