Szanowni Finaliści konkursu.

Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy od organizatora konkursu 1 maja 2022. Przygotujcie się jak najlepiej. Szczegóły dotyczące wyjazdu będą podane 4 maja w szkole po ostatecznych ustaleniach organizacyjnych.

List od organizatora:

Dzień dobry,

W imieniu organizatora konkursu ASTROPHILES: Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej MENTIS w Warszawie, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w trzecim etapie konkursu.

Dostaliście się do finału!

W załączniku przesyłam informacje organizacyjne.

Ten etap ma formę sprawdzianu pisemnego składającego się z 45 pytań obejmujących całość materiału ze szczególnym uwzględnieniem części trzeciej – nowych zagadnień.

Etap pierwszy – poziom podstawowy

Podstawowe wiadomości o astrobiologii: historia narodzin, przedmiot badań, podstawowe metody badań, interdyscyplinarność,
Definicja życia – ewolucja poglądów od starożytności, aż po przyjętą przez NASA definicję,
Ekstremofile i ich przystosowania.
Początki rozwoju życia na Ziemi. Uformowanie się planety, powstanie powierzchni, oceanów, atmosfery. Hipotezy powstania Księżyca. Late Heavy Bombardment.
Ery i okresy w geologicznych dziejach Ziemi.
Powstanie tlenu na Ziemi i konsekwencje. Przyczyny okresów masowych wymierań.

Etap drugi – poziom zaawansowany. Zagadnienia z etapu pierwszego oraz:

Podstawowe wiadomości z astronomii obserwacyjnej: współrzędne astronomiczne, paralaksa heliocentryczna, fazy Księżyca, znajomość niektórych konstelacji.
Znajomość budowy Układu Słonecznego. Podstawowych wiadomości o planetach, księżycach i innych obiektach, szczególnie księżycach lodowych. Odróżnienie Pasa Kuipera od Obłoku Oorta.
Znajomość metod wyznaczania podstawowych parametrów gwiazd, np. jasność, masa, odległość. Reguły klasyfikacji gwiazd. Znaczenia diagramu H-R. Podstawowe wiadomości o ewolucji gwiazd.
Rodzaje i klasyfikacja galaktyk.
Co to są pulsary, kwazary, gwiazdy neutronowe i czarne dziury.

Etap trzeci – poziom mistrzowski. Zagadnienia z etapu pierwszego i drugiego oraz:

Definicja i znaczenie ekosfery gwiazd.
Podstawowe wiadomości o sondach kosmicznych, które opuściły Układ Słoneczny.
Astrobiologia Marsa – podstawowe wiadomości.
Analiza możliwości występowania życia na lodowych księżycach Układu Słonecznego.
Metody poszukiwania egzoplanet.
Wytłumaczenie składników równania Drake’a,
Programy poszukiwania istot inteligentnych poza Ziemią.

Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych o różnej punktacji (od 2 do 4 punktów) w zależności od poziomu trudności pytania.
Na uwagę zasługuje ostatnie pytanie – OPISOWE, za które można otrzymać 10 punktów.

Należy napisać krótki esej na zadany temat. Około pół strony tekstu wyjaśniający Wasz punkt widzenia poparty argumentami naukowymi.

UWAGA
Dotychczasowe punkty sumują się z uzyskanymi w finale. Ponieważ jednak w finale można będzie zdobyć dużo więcej punktów niż na poprzednich etapach konkursu, WSZYSTKO JESZCZE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ ?

Pozdrawiam,
Mariusz Ochla

ASTROPHILES – INFO – how-to – ETAP-3

[embeddoc url=”https://www.szkola.rajcza.pl/wp-content/uploads/2022/05/ASTROPHILES-INFO-how-to-ETAP-3.pdf” download=”all”]

Skip to content