Ogłoszenie o zatrudnieniu w związku z przygotowaniem aneksu organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy.

Potrzeby wynikające z organizacji pracy w roku szkolnym 2021/2022 dotyczą zatrudnienia nauczycieli i pracowników wg poniższego zestawienia:

– nauczyciel plastyki – 8 godzin
– nauczyciel EDB – 3 godziny
– psycholog – 7 godzin

Stan na dzień 21/07/2021.

W przypadku poszukujących pracy w zakresie j.w. wszelkie informacje CV, List motywacyjny należy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczta@szkola.rajcza.pl w terminie do 30 lipca 2021.