Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie profilaktycznym na temat uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
Głównym celem projektu było:
– dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających oraz zagrożeń z nimi związanych,
-przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
-rozwijanie umiejętności mówienia Nie, radzenia sobie z presją rówieśniczą, kształtowanie postawy asertywności, dokonywanie racjonalnych wyborów,
– doskonalenie komunikacji, współpracy w grupie.
W celu realizacji zamierzonych celów podjęliśmy wiele działań o charakterze profilaktycznym.
Były to:
– lekcje wychowawcze na temat negatywnego wpływu uzależnień na organizm czlowieka,
– konkurs na plakat ” Używkom mówimy Nie!
– szkolna kampania informacyjna nt.” Nie daj się używkom!” W ramach tej akcji uczniowie klas IV-VIII przygotowywali ulotki na temat szkodliwości substancji uzależniających. Ulotki umieszczono na gazetkach klasowych.
W dniu 12.12.2019r podsumowaliśmy realizację projektu. Uczniowie klasy 7a zaprezentowali krótkie scenki: „Palenie albo zdrowie” , „Alkohol? Powiedz Nie!”, a uczennica klasy VIIIb zaśpiewała związane z tą tematyką piosenki. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie na plakat.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektu.

 

           

Skip to content