Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

Nie dla Uzależnień

17 gru 2019 | Aktualności, Dla Rodziców, Dla Uczniów

Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie profilaktycznym na temat uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
Głównym celem projektu było:
– dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających oraz zagrożeń z nimi związanych,
-przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
-rozwijanie umiejętności mówienia Nie, radzenia sobie z presją rówieśniczą, kształtowanie postawy asertywności, dokonywanie racjonalnych wyborów,
– doskonalenie komunikacji, współpracy w grupie.
W celu realizacji zamierzonych celów podjęliśmy wiele działań o charakterze profilaktycznym.
Były to:
– lekcje wychowawcze na temat negatywnego wpływu uzależnień na organizm czlowieka,
– konkurs na plakat ” Używkom mówimy Nie!
– szkolna kampania informacyjna nt.” Nie daj się używkom!” W ramach tej akcji uczniowie klas IV-VIII przygotowywali ulotki na temat szkodliwości substancji uzależniających. Ulotki umieszczono na gazetkach klasowych.
W dniu 12.12.2019r podsumowaliśmy realizację projektu. Uczniowie klasy 7a zaprezentowali krótkie scenki: „Palenie albo zdrowie” , „Alkohol? Powiedz Nie!”, a uczennica klasy VIIIb zaśpiewała związane z tą tematyką piosenki. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie na plakat.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektu.

 

           

Pin It on Pinterest