Od poniedziałku 26 kwietnia w 11 województwach w klasach I-III szkół podstawowych ma zostać zorganizowana nauka hybrydowa. Poznajemy szczegóły. Nauka w woj. śląskim pozostaje bez zmian – uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 kontynuują naukę zdalnie.

Szczegóły:

Regionalizacja nauczania zdalnego

Resort edukacji zdecydował się na regionalizację nauczania zdalnego. W części województw będzie organizowania nauka hybrydowa w klasach I-III, natomiast w pozostałych wszystkie klasy pozostaną w systemie nauki zdalnej.

Nauka hybrydowa w klasach I-III

Nauka zdalna w pozostałych klasach szkoły podstawowej i innych szkół

mazowieckie
podlaskie
lubelskie
pomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
świętokrzyskie
Nauka zdalna we wszystkich szkołach śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
łódzkie
opolskie

Jak będzie wyglądała nauka hybrydowa

W zakresie nauki hybrydowej wprowadzono analogiczna regulacja, jak w zeszłym roku. Otóż dyrektor szkoły musi ustalić harmonogram zajęć w takim sposób, aby:

  • maksymalnie 50% uczniów miało zajęcia stacjonarne,
  • co najmniej 50% uczniów miało zajęcia zdalne.
Należy brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Dla uczniów uczących się stacjonarnie musi także zostać zapewniona opieka świetlicowa.

(…)

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 752).
Skip to content