Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

mLegitymacja

14 listopada 2019 włączyliśmy Szkołę Podstawową Nr 1 w Rajczy do portalu mLegitymacja. BRAWO MY!

Przykład aplikacji mLegitymacja w telefonie z systemem Android.

Przykładowy wygląd aplikacji mLegitymacja w telefonie z systemem Android. Źródło: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Procedura składania wniosków i wymagania zostaną opublikowane wkrótce.

Już dziś przygotuj swoje zdjęcie w wersji cyfrowej – akceptowane formaty zdjęć: JPG, JPEG. Maksymalny rozmiar zdjęcia 5MB. Informacja: Zdjęcie po wgraniu na serwer zostanie przeskalowane do odpowiednich proporcji.

Dokumenty i pozostałe informacje:

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z art. 19i.

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Instrukcja instalacji mLegitymacji

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0

Uwaga!

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji

 

Pin It on Pinterest