14 listopada 2019 włączyliśmy Szkołę Podstawową Nr 1 w Rajczy do portalu mLegitymacja. BRAWO MY!

Przykład aplikacji mLegitymacja w telefonie z systemem Android.

Przykładowy wygląd aplikacji mLegitymacja w telefonie z systemem Android. Źródło: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten mDokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Procedura składania wniosków i wymagania zostaną opublikowane wkrótce.

Już dziś przygotuj swoje zdjęcie w wersji cyfrowej – akceptowane formaty zdjęć: JPG, JPEG. Maksymalny rozmiar zdjęcia 5MB. Informacja: Zdjęcie po wgraniu na serwer zostanie przeskalowane do odpowiednich proporcji.

Dokumenty i pozostałe informacje:

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z art. 19i.

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Instrukcja instalacji mLegitymacji

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0

Uwaga!

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji

 

Pin It on Pinterest