Szanowni Rodzice.

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje wirusowe np. grypy sezonowe i zagrożenie koronawirusem, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci chorych, a w przypadku objawów chorobowych w czasie pobytu w szkole prosimy niezwłocznie odebrać dziecko i skorzystać z pomocy medycznej w ośrodku zdrowia lub konsultować objawy z lekarzem rodzinnym.

Podwyższona temperatura, kaszel, katar są objawami chorobowymi. Po stwierdzeniu powyższych objawów będziecie Państwo poproszeni telefonicznie o odebranie dziecka ze szkoły.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad higienicznych w tym: częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości np. podczas podróży ,o dezynfekowaniu rąk środkami na bazie alkoholu.

W szkole zostały wdrożone zalecenia i rekomendacje GIS i MEN związane z profilaktyką chorób zakaźnych. Personel szkoły zobowiązany jest do ich bezwzględnego stosowania i przestrzegania. Nauczyciele przeprowadzili z dziećmi rozmowy o przestrzeganiu zasad higieny tj. prawidłowe i częste mycie rąk , sposób korzystania z chusteczek higienicznych, właściwe postępowanie w czasie kaszlu i kichania itp.

Proszę wszystkich Państwa w tym szczególnym okresie o zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom oraz personelowi szkoły.

O wszelkich decyzjach i zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Dyrektor szkoły

Pin It on Pinterest