Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

FREKWENCJA

W celu dokumentacji prowadzenia lekcji przez nauczycieli na czas prowadzenia nauczania zdalnego od dnia 25 marca 2020 r potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie:

+ Obecność – uważa się kontakt ucznia z nauczycielem podczas zajęć online lub odczyt wiadomości z zadaniami przez ucznia lub rodzica;

– Nieobecność – uczeń nieobecny podczas zajęć prowadzonych na odległość lub brak odczytu wiadomości przez ucznia lub rodzica.

Uwaga! odnotowana podczas zajęć frekwencja ma charakter informacyjny.

DOKUMENTACJA

Najlepszą formę kontaktu z uczniami/rodzicami oraz dokumentowania i przesyłania zrealizowanych zadań ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem/rodzicem biorąc pod uwagę wszelkie możliwości nauki zdalnej (dostęp do internetu / wykonywanie zadań w wersji papierowej / ćwiczenie sprawności fizycznej).

Termin wykonania zadań wymagających dłuższego czasu realizacji np. rozprawka, prezentacja, rysunek, praca praktyczna, projekt, itp. określi nauczyciel przedmiotu.

 

POMOC PSYCHOLOGICZO-PEDAGOGICZNA

W ramach bieżących działań Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezależnie od nauczania zdalnego. W przypadku pomocy lub konsultacji prosimy o kontakt email: poczta@szkola.rajcza.pl

Skip to content