Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/bezpieczenstwo-i-profilaktyka/relacje-szkolne/


Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 do grudnia 2020 r.

 

I.

KONKURS na plakat

 pt. Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. I-IV

– szkoła podstawowa kl. V-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 października 2020 r.

Do pobrania:

 

I REGULAMIN konkurs na plakat

I Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k.plakat k. literacki i k. graficzny

I załącznik nr 2 Klauzula

II.

KONKURS na realizację dowolnego przedsięwzięcia na terenie szkoły pod hasłem Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce

Kategoria:

– przedszkole

– szkoła podstawowa

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do  30 października 2020 r.

Do pobrania:

II REGULAMIN przyjaźń i bezpieczeństwo w praktyce

II Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia Przyjaźń i bezpieczeństwo

III.

KONKURS

plastyczno-dziennikarski

Nasz kolorowy świat

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. VI-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 października 2020 r.

Do pobrania:

III REGULAMIN k. plastyczno-dziennikarski

III Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k.plastyczny

III załącznik nr 2 Klauzula

IV.

KONKURS

literacki/plastyczny

Przyjaźń szkolna na całe życie

(potwierdzenie stwierdzenia: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie)

Kategoria:

– szkoła podstawowa kl. V-VIII

– szkoła ponadpodstawowa

Termin zgłoszenia:

do 30 października 2020 r.

 

Do pobrania:

IV REGULAMIN literacki lub plastyczny
IV Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia k.literacki i k.plastyczny
V załącznik nr 2 Klauzula

 

V.

KONKURS

na scenariusz lekcji:

Przyjaciel – kto to taki?

Kategoria:

nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół

Termin zgłoszenia:

do 30 października 2020 r.

Do pobrania:

V REGULAMIN scenariusz lekcji
V Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia scenariusz
V załącznik nr 2 Klauzula

 

Informacji dot. prowadzonych konkursów udziela st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, Wydział Jakości Edukacji – tel. 32 606 30 14.

Skip to content