Przedmiotem konkursu, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, jest napisanie opowiadania lub bajki dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 22 maja 2022 roku, zaś ogłoszenie listy laureatów nastąpi najpóźniej do 24 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej GITD www.gov.pl/web/gitd .

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres e-mail: konkurs@gitd.gov.pl pracy w formie elektronicznej wraz ze skanem lub zdjęciem oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Udział w konkursie jest bezpłatny, ale aby wziąć w nim udział, zaakceptowany musi zostać regulamin.

Konkurs ma zachęcić do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem i utrwalaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do kształtowania już wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego właściwego zachowania i kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także promowania uzdolnionych literacko młodych ludzi.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP – Panią Agatę Kornhauser-Dudę, a w Komitecie Honorowym zasiada Minister Edukacji i Nauki – Pan Przemysław Czarnek.

Więcej informacji na temat konkursu na dedykowanej stronie:
https://www.gov.pl/web/gitd/konkurs-na-bajke-opowiadanie-2022

Załączniki (pliki):

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez MEiN i GITD.

Skip to content