Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem działań szkoły w czerwcu 2020.

 • Od 8-10 czerwca konsultacje odbywać się będą jedynie w formie zdalnej.
 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem od 8 do 10 czerwca i od 19 do 25 czerwca.
 • 8 czerwca o godz. 10:00 spotkanie z wychowawcami klas 1-3 ws. podręczników.
 • 9 czerwca 9:00-11:00 – konkurs matematyczno – fizyczny. Opiekun p. Czesław Legierski.
 • 11 czerwca – dzień wolny od zajęć.
 • 12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 15 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 15 czerwca od godz. 9:00 odbędzie się zebranie zespołów podsumowujące prowadzone zajęcia w ramach zindywidualizowanych ścieżek kształcenia.  Spotkania z nauczycielami odbędą się zgodnie z przesłanym przez pedagoga szkolnego harmonogramem.

Egzamin ósmoklasisty

 • 15 czerwca od godz. 9:00 – przygotowania przez zespoły nadzorujące do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
 • 16 czerwca – 9:00 rozpoczęcie egzaminu z języka polskiego.

Odjazd uczniów z Nickuliny 7:45 i Dolnej Rajczy 7:55. Przyjazd do szkoły na godz. 8:15. Planowany odwóz ok. godz. 12:30.

 • 17 czerwca – 9:00 rozpoczęcie egzaminu z matematyki.

Odjazd uczniów z Nickuliny 7:45 i Dolnej Rajczy 7:55. Przyjazd do szkoły na godz. 8:15. Planowany odwóz ok. godz. 12:00;

 • 18 czerwca – 9:00 rozpoczęcie egzaminów z języka obcego;

Odjazd uczniów z Nickuliny 7:45 i Dolnej Rajczy 7:55. Przyjazd do szkoły na godz. 8:15. Planowany odwóz ok. godz. 12:00;

 

Zakończenie zajęć

 • do 19 czerwca wystawienie ocen końcoworocznych.
 • 22 czerwca – konferencja klasyfikacyjna RP.
 • 22-24 czerwca – uczniowie klas ósmych zwracają książki do biblioteki szkolnej i opisane kluczyki do szafek – szczegóły ustali wychowawca klasy.
 • 26 czerwca – zakończenie zajęć szkolnych:
  • Godz. 8:00 – spotkanie zespołu wychowawców klas 1-8 SP.
  • Godz. 9:00 – rozdanie świadectw ukończenia szkoły i innej dokumentacji wyłącznie dla uczniów klas ósmych.
 • UWAGA! Świadectwa uczniów klas 1-7 odbiorą rodzice w ustalonym terminie z wychowawcą klasy, który zostanie przesłany przez eDziennik.

Pozostałe informacje i komunikaty będą przekazywane na bieżąco przez eDziennik i stronę internetową szkoły.

UWAGA!

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

W związku z obecną sytuacją uroczyste podsumowanie roku szkolnego i oficjalne wręczenie nagród dla uczniów klas 1-7 oraz absolwentów szkoły roku 2019/2020 planowane jest podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2020. O szczegółach uroczystości będziemy informować w osobnym komunikacie.

 

Z wyrazami szacunku

Brunon Bielecki

Skip to content