Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy ogłasza konkurs dla uczniów, nauczycieli i Rodziców na przygotowanie gry szkolnej.

Instrukcja:

Aby przeprowadzić grę należy ustalić:

 • temat gry
 • teren gry (szkoła, teren zewnętrzny szkoły z zachowaniem bezpieczeństwa uczestników gry)
 • opiekunów – np. nauczycieli, rodziców, babcię, dziadka, innych krewnych
 • ilość grup i dozwoloną ilością uczestników w każdej grupie (np. 4 grupy z max. 6 uczestnikami)
 • zakres umiejętności, którą powinni posiadać uczestnicy gry (np. sprawność fizyczna; wiedza tematyczna – matematyka, historia, biologia, geografia; posługiwanie się multimediami; wykorzystanie IT; znajomość przepisów kulinarnych itp.)

Należy przygotować:

 • mapki terenu z zaznaczonymi punktami terenowymi
 • pomoce i przybory rozmieszczone w szkole lub w terenie
 • wydrukowane instrukcje dla każdej grupy
 • system punktów lub fantów, które się zdobywa/znajduje w każdym punkcie szkolnym lub terenowym

GRUPY TEMATYCZNE:

 • Grupa przedszkolna – temat: dinozaury
 • Grupa klas 1-3 – temat: przyroda wokół nas
 • Grupa klas 4 – temat: planety
 • Grupa klas 5 – temat: ekologia
 • Grupa klas 6 – temat: bezpieczeństwo w Internecie
 • Grupa klas 7 – temat: Polska jest piękna
 • Grupa klas 8 – temat: sport to zdrowie

Wybierz grupę i przygotuj grę według powyższych ustaleń.

Wkrótce więcej informacji …

Skip to content