Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 r.

1. Pierwsze 4 godziny zajęć odbywają się w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz integracyjnych zgodnie z planem lekcji:

a. gry i zabawy edukacyjne;
b. zajęcia profilaktyczne;
c. zajęcia nawiązujące do historii edukacji w Polsce w tym powstania Komisji Edukacji Narodowej;
d. droga ewakuacyjna – omówienie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.

2. Konkurs matematyczny w ramach Światowego Dnia Tabliczki mnożenia odbędzie się w godzinach 8:00-9:40

a. organizatorzy: p. Ewa Węglarz, p. Czesław Legierski i p. Sylwia Brączek-Janica. Sala 230 i 236.

UWAGA! Na pierwszych dwóch lekcjach klasa 8B zajęcia odbywa w sali 227, klasa 7B – w sali 235.

3. Uroczysta akademia odbędzie się na Sali gimnastycznej – w godz. 12:00-12:45.

a. Uczestnicy: uczniowie klas 1;
b. jeden rodzic/opiekun dla każdego z uczniów klas pierwszych;
c. klasy 2-8 – trójki klasowe (wg osobnych ustaleń z wychowawcą);
d. Poczet Sztandarowy;
e. nauczyciele i pracownicy szkoły;
f. zaproszeni goście.

Apelujemy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły wz. z COVID19 i stosowanie się do poleceń pracowników szkoły.

Uwagi dodatkowe:

  • Pozostali uczniowie klas 2-8 kończą zajęcia po lekcji 4. Odwóz w tym dniu odbędzie się wg osobnych ustaleń z przewoźnikiem.
  • 14/10 – Świetlica i stołówka pracuje bez zmian.
  • 15/10 (piątek) – dzień wolny od zajęć.

Do zobaczenia! 🙂


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


List Ministra Edukacji i Nauki

­– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania MEiN związane z odbudowywaniem prestiżu zawodu nauczyciela. Minister wspomniał o propozycjach resortu dotyczących wzrostu wynagrodzenia, a także zmianach w zakresie czasu pracy oraz awansu zawodowego.

Minister Edukacji i Nauki wspomniał o wspólnym przedsięwzięciu MEiN i Centrum GovTech „Laboratoria przyszłości”. Dzięki tej inicjatywnie możliwe będzie wsparcie szkół w nowoczesne narzędzia jakimi są m.in. drukarki 3D czy roboty. Minister wyraził także zadowolenie z dużego zaangażowania szkół i środowiska oświatowego w program „Poznaj Polskę”. –To znakomity sposób na urozmaicenie i wzbogacenie zajęć lekcyjnych, a także na przybliżenie młodym ludziom historii oraz bogactwa polskiego dziedzictwa narodowego – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Szef resortu edukacji i nauki skierował także słowa uznania do środowiska oświaty polonijnej, podziękował za trud, jaki nauczyciele wkładają w nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy naszym młodym Rodakom dorastającym na obczyźnie.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi.

[embeddoc url=”https://www.gov.pl/attachment/e303bd86-96e6-444f-b3e3-f1f0ec0253fb” download=”all” viewer=”google”]


(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka,
prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)
św. Jan Paweł II  

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę nastawioną na pełny i harmonijny rozwój ucznia, inspirującą i zachęcającą do samodzielnych, głębszych poszukiwań. Dziękuję za zaangażowanie włożone w budowanie autorytetu nauczyciela, bliskiej relacji z uczniem, wspólnej przestrzeni spotkania. 

Kształtowanie postaw, charakterów, poglądów młodych ludzi to praca tyleż odpowiedzialna, co przynosząca wiele radości. Dziękuję Państwu za pasję, z jaką oddajecie się swojej pracy, za ciągłą gotowość i mobilizację do podejmowania nowych wyzwań.

Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów, radości, satysfakcji i niesłabnącej wiary w niezwykłą wartość dydaktycznego spotkania z młodym człowiekiem.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Źródło: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/zyczenia-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-2/