Informacja o dowozach i odwozach dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa prawna: Art. 39 ustawa Prawo oświatowe.

 

Link do bieżących informacji i aktualnego rozkładu kursów autobusu:

https://docs.google.com/document

Skip to content