Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że opracowane zostały Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży nie uległy zmianie [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 ze zm.)]. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych. W dokumencie występują zapisy, które zalecają obostrzenia w kwestii wymogów przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
ze względu na ich bezpieczeństwo. Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku
do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych |
do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio
na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach, itd.

W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku należy stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji we wszystkich tematach związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym
i epidemiologicznym.

 

Załącznik:

Wytyczne


 

Ferie 2022 – przydatne strony internetowe i numery telefonów

Baza wypoczynku  https://wypoczynek.mein.gov.pl/

Pozwala organizatorowi wypoczynku na wprowadzenie zgłoszenia wypoczynku, rodzice w łatwy i szybki sposób, mogą sprawdzić legalność wypoczynku (tylko wypoczynki o statusie ‘zatwierdzony” mogą być realizowane), a każdy organizator wypoczynku może samodzielnie wydrukować swoje potwierdzenie o zgłoszonym wypoczynku w celu okazania lub udostępnienia rodzicowi.

Poniżej linki dotyczące bezpieczeństwa:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. – to system powiadamiania ratunkowego – numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

  1. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

zawiera  informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

  1. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  2. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Wykaz telefonów interwencyjnych w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego.

1. Interwencyjna linia telefoniczna: 32 20 77 077
uruchomiona na potrzeby akcji „Bezpieczne ferie” obsługiwana przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Kuratorium Oświaty w Katowicach: 32 606 30 35, 36
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
– Koordynator wypoczynku: 32 606 30 22

3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:
32 20 77 653

4. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:
32 200 11 37

5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach:
32 428 81 50

6. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach:
32 351 23 00

7. Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:
32 621 56 12

8. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
793 292 929

9. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka:
33 829 69 00, 33 829 69 00

10. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Jurajska:
793 180 190

Skip to content