Uczniowie Sp1 w Rajczy 30 września wzięli udział w 25. Zlocie Turystyczno-Ekologicznym „Czyste Góry 2023” z finałem w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej.

Celami Zlotu były: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”, udział w akcji „Sprzątanie Świata 2023 – pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Żywcu
Opiekun grupy: mgr Magdalena Omyła.

Skip to content