Zapraszamy na pierwsze zebranie Rodziców z wychowawcami klas 13/09/2023 w godz. 17:00-18:00.

W imieniu Rady Rodziców przekazujemy informację o ustalonej kwocie rocznej KR – 40 zł. Ponadto wybrano ubezpieczyciela – PZU.

W tym dniu zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o zapisach dzieci do harcerstwa. Odpowiednie informacje przekażą Państwu osobiście.