Z inicjatywy dyrektora szkoły trwają przygotowania do realizacji projektu utworzenia Szkolnej Izby Regionalnej w budynku SP1 w Rajczy.

Celem projektu jest edukacja regionalna dzieci i młodzieży, powrót do źródeł, poznanie wartości i dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności. Historia naszej małej ojczyzny jest dobrem wspólnym, ma kształtować poczucie tożsamości narodowej i regionalnej. Zaangażowanie społeczności szkolnej, organów szkoły przy wsparciu instytucji rządowych i inicjatyw prywatnych jest priorytetem do zrealizowania zadań projektu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.