Harmonogram

Godz. 07:45 – Zbiórka uczniów i nauczycieli na boisku szkolnym. Sprawdzenie obecności przez wychowawców

Godz. 08:10 Wyjście do kościoła.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy – p. B. Jeleśniańska. Dla tych uczniów zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.

Godz. 08:15 – Uroczysta msza święta rozpoczynająca rok szkolny.

Godz. 09:10 – Powrót z kościoła i zajęcie miejsc na sali gimnastycznej SP.

Godz. 09:20 – Rozpoczęcie uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny 2019/20 – ceremoniał sztandaru i hymnu,

  • powitanie zaproszonych gości,
  • wystąpienie zaproszonych gości i dyrektora,
  • omówienie zadań szkoły w roku szkolnym 2019/20,
  • omówienie organizacji pracy szkoły,
  • omówienie organizacji pracy świetlicy i żywienia (kierownik świetlicy),
  • wspomnienie 80 rocznicy wybuch II wojny światowej,
  • wyprowadzenie sztandarów,
  • występ artystyczny uczniów

Godz. 10:10 – Rozejście się uczniów do sal lekcyjnych zgodnie z wykazem sal na pierwszą lekcję wychowawczą – (przekazanie informacji o podziale godzin, rozdanie deklaracji uczestnictwa w nauce religii, przekazanie informacji o ubezpieczeniu, rozdanie kart deklaracji na zajęcia w świetlicy szkolnej, ustalenie sekcji sportowych na poziomie klasy, przekazanie informacji związanej z organizacją nauki w nowym roku szkolnym, podpisanie oświadczeń wyrażające zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznanie z regulaminem monitoringu szkolnego).

Skip to content