40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981-2021). Obchody rocznicy w Rajczy.

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Poświęcenie sztandaru Solidarności w Rajczy. 1981-2021.