Uwaga od 15 listopada ulega zmianie harmonogram odwozów.

 

Informacja o dowozach i odwozach dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy.

Obowiązuje od 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 39 ustawa Prawo oświatowe.

 

Dowóz do szkoły:

7:00 – Nickulina

7:15 – Rajcza Dolna (klasy 4-8)

7:30 – Rajcza Dolna (klasy 1-3 + Przedszkole)

7:40 – Stacja (Przedszkole + klasy 1-3/4 – o ilości decyduje opiekun w autobusie)

7:50 – Stacja (klasy 4/5-8 – o kolejności decyduje opiekun w autobusie)

 

Odwóz ze szkoły:

poniedziałek: 12:40  – Nickulina, Rajcza Dolna + Stacja wg wolnych miejsc

wtorek – piątek: 11:45, 12:40  – Nickulina, Rajcza Dolna + Stacja wg wolnych miejsc

13:35  – Nickulina, Rajcza Dolna + Przedszkole + Stacja wg wolnych miejsc

14:00 – Stacja + Rajcza Dolna (bez Nickuliny)

15:20 – Pozostali uczniowie kończący zajęcia

 

Trasę obsługuje biały bus.

Skip to content