Drodzy Użytkownicy,

informujemy, że dokonaliśmy zmiany regulaminu korzystania z Konta LIBRUS i Portalu Librus Rodzina. Wprowadzone zmiany dotyczą nowych funkcji, które uruchomimy niebawem dla użytkowników – nauczycieli i dyrektorów szkół – w Koncie LIBRUS.

Wprowadzone zmiany nie zwiększają obowiązków dotychczasowych użytkowników ani nie zmniejszają ich uprawnień.

Nowy regulamin obowiązujący od 1 września 2022 r. – dostępny tutaj.
Regulamin obowiązujący do 31 sierpnia 2022 r. – dostępny tutaj.

Pozdrawiamy
Zespół Librus

Skip to content