Zbrodnia katyńska

Data 1940 - Zbrodnia katyńska
13 kwiecień, 2021

Ofiarami zbrodni katyńskiej byli polscy jeńcy wojenni, wzięci do niewoli we wrześniu 1939 roku przez Armię Sowiecką. Jeńcy wbrew konwencjom miedzynarodowym zostali przekazani NKWD, które zebrało ich w specjalnie utworzonym systemie obozów dla jeńców polskich.

Wielu z nich powołano do wojska w chwili wybuchu wojny, byli to przedstawiciele polskiej inteligencji, którzy przed wstąpieniem do armii pracowali w cywilnych zawodach, takich jak:
nauczyciel, urzędnik, lekarz, prawnik. Osadzono ich w obozach w Sarobielsku i Kozielsku. W obozie w Ostaszkowie byli przetrzymywani funkcjonariusze policji, żołnierze Korpusu
Ochrony Pogranicza, żołnierze Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Z rozkazu władz Związku Sowieckiego w kwietniu i maju 1940 roku zostało rozstrzelanych
prawie 15 tysięcy jeńców. Oprawcy zabijali ofiary strzałem w tył głowy i wrzucali do zbiorowych mogił.

Więźniów z obozu w Kozielsku zabito w Katyniu i tam ich pochowano. Jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowano w Twerze, a grzebano w Miednoje. Oficerów ze Starobielska
rozstrzelano w Charkowie, a pochowano w Piatichatkach. Masowe groby oficerów pomordowanych w Katyniu i okolicach odkryli Niemcy, którzy ogłosili to światu w kwietniu 1943 roku. Sowieci wyparli się zbrodni i winą obarczyli stronę niemiecką. Zbrodnia katyńska była poruszana podczas procesu w Norymberdze, gdzie prokurator sowiecki Roman Rudienko oskarżył o zabojstwo polskich oficerów III Rzeszę. Przez kilkadziesiąt lat kraje Europy Zachodniej i USA nie były zainteresowane oficjalym ujwnieniem prawdy.

Dopiero upadek systemu komunistycznego i rozpad bloku wschodniego przyczyniły się do ogłoszenia prawdy o zbrodni katyńskiej, która od dawna była znana. Władze Związku Radzieckiego dopiero w kwietniu 1990 roku przyznały oficjalnie, że zbrodni dokonało NKWD.

Magdalena Omyła

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT