Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy
z dnia 23 października 2020 r.
ws. nauczania zdalnego dla klas 4-8 SP

W związku z przejściem od dnia 26 października 2020 roku na naukę w trybie zdalnym w klasach 4-8 SP

zarządzam:

 1. Klasy 4-8 SP realizują naukę wg obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej gSuite oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia.
 2. Nauka w klasa 1-3 SP odbywa się stacjonarnie wg nowego podziału godzin stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. Uczniowie w klasach 1-3 realizują zajęcia blokowe
  z wychowawca klasy. Pozostałe zajęcia realizowane są wg osobnych ustaleń. Plan lekcji zostanie opublikowany w dzienniku Librus Synergia do dnia 25 października 2020.
 3. Realizowanie zajęć w klasach 1-3 SP przez nauczycieli nie będącymi wychowawcami w klasie odbywają się w formie stacjonarnej na miejscu w szkole.
 4. Opieka świetlicowa dla dzieci jest zapewniona od godziny 10:00-16:00 w środę w pozostałe dni: 11:00-16:00 wyłącznie dla rodziców pracujących.
 5. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach 1-3 w formie stacjonarnej, w klasach 4-8 w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.
 6. Obiady dla uczniów klas 1-3 wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego harmonogramu przerw.
 7. Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zapewnione są wyłącznie dla klas 1-3.
 8. Przywozy i odwozy dzieci realizowane są wg przyjętego harmonogramu przez Gminę Rajcza. O zmianach będziemy informować w komunikatach na stronie internetowej.
 9. Szkoła udostępnia w ramach własnych zasobów niezbędne komputery dla uczniów przeznaczone do realizacji nauki zdalnej. W sprawie umowy wypożyczenia należy zgłosić fakt do wychowawcy klasy przez Dziennik Librus.
 10. Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Brunon Bielecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy

Aktualizacja: 2020-10-23 – 16:04:51


Linki:

Skip to content